Раздел: Практикум

Статьи: 1 – 10 из 67
Сортировать по:
Возраст-ассоциированная недостаточность оксида азота у пациентов с кардиоваскулярной патологией
Когнітивні функції та емоційний статус пацієнтів з різними видами брадиаритмій при імплантації електрокардіостимулятора

С.М. Стаднік, к.мед.н., начальник відділення реанімації та інтенсивної терапії кардіологічної клініки Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, м. Львів

Эффективность гиалуроновой кислоты в лечении синдрома диабетической стопы
Результаты систематического обзора и метаанализа РКИ
Атеротромбоз
Краткое справочное руководство
Использование производных гиалуроновой кислоты в лечении длительно незаживающих ран
Систематический обзор и метаанализ РКИ
Корекція та лікування помірних когнітивних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію

С.С. Боєв, к.мед.н., доцент, М.Я. Доценко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, І.О. Шехунова, к.мед.н., доцент, В.О. Дєдова, к.мед.н., асистент, Л.В. Герасименко, к.мед.н., асистент, кафедра кардіології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Перспективы использования L-аргинина у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа
Феномени резистентності до діуретиків та рикошету: причини, механізми та шляхи подолання*

О.М. Радченко, д.мед.н., професор, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Перспективы использования L-аргинина у пациентов с сахарным диабетом или высоким риском его развития
Особенности консервативной терапии трофических язв смешанной этиологии