Раздел: Практикум

Статьи: 1 – 10 из 73
Сортировать по:
Ефективність інфузій цитиколіну у поліпшенні результатів лікування пацієнтів з гострим ішемічним інсультом
Поліморфізм гена АРОЕ у пацієнтів з когнітивними розладами на фоні брадиаритмій

С.М. Стаднік, к.мед.н., начальник відділення реанімації та інтенсивної терапії Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, м. Львів

Реканализация глубоких вен нижних конечностей как показатель эффективности лечения острого венозного тромбоза*

М.Р. Кузнецов1, д.мед.н., профессор; С.В. Сапелкин2, д.мед.н., профессор; Б.В. Болдин3, д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой; С.Г. Леонтьев1, к.мед.н.; Л.А. Несходимов3. 1Кафедра факультетской хирургии № 1, урологии, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 2Институт хирургии им. А.В. Вишневского МЗ РФ, 3Кафедра факультетской хирургии № 2, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия

Комплексная нейропротекция – залог успешного лечения инсульта
Практичний досвід хірургічного лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок із застосуванням сучасних технологій

Ю.В. Самойлик, к.мед.н., завідувач рентгенохірургічного блоку; Д.М. Васкул, завідувач відділення планової хірургії; Є.Ф. Кучерук, к.мед.н., головний лікар; І.В. Дундюк, заступник головного лікаря з хірургічної роботи Центральна міська лікарня, м. Рівне

Роль комплаентности в ведении больных диабетом*

Е.Г. Старостина, д.мед.н.; М.Н. Володина, научный сотрудник ФУВ ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт им. М.Ф. Владимирского», Москва

Возраст-ассоциированная недостаточность оксида азота у пациентов с кардиоваскулярной патологией
Когнітивні функції та емоційний статус пацієнтів з різними видами брадиаритмій при імплантації електрокардіостимулятора

С.М. Стаднік, к.мед.н., начальник відділення реанімації та інтенсивної терапії кардіологічної клініки Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, м. Львів

Эффективность гиалуроновой кислоты в лечении синдрома диабетической стопы
Результаты систематического обзора и метаанализа РКИ
Атеротромбоз
Краткое справочное руководство