Раздел: Клинические исследования

Статьи: 11 – 20 из 72
Сортировать по:
Вплив метаболічної терапії на функціональний стан центральної нервової системи у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, поєднаною із хронічною ішемією мозку

Т.А. Сікорська, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Исходы инсультов различной этиологии у пациентов, которым проводили тромболизис

S. Mustanoja, A. Meretoja, J. Putaala, V. Viitanen, S. Curtze, S. Atula, V. Artto, O. Höppölã, M. Kaste *

Влияние кверцетина на реперфузионное повреждение миокарда у больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST

А.Л. Аляви, М.Л. Кенжаев, С.Ш. Хаитов, С.Р. Кенжаев, А.А. Аминов, О.Я. Пулатов, Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации, г. Ташкент, Узбекистан

Стан внутрішньосерцевої гемодинаміки у пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда, залежно від систолічної функції лівого шлуночка при 2-річному лікуванні

В.І. Денисюк, С.В. Валуєва, А.І. Кланца, О.В. Денисюк, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Відділення кардіохірургії обласної лікарні, м. Хмельницький

Клінічні особливості перебігу кардіоемболічного інсульту у хворих із кардіальною патологією

С.М. Стаднік, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів

Применение препарата Диалипон® «Фармак» в комплексной терапии у пациентов с острой церебральной недостаточностью

А.М. Харламова, Е.В. Лазарева, Е.Л. Чепига, Г.А. Городник, Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение

Прогностичні клініко-нейровізуалізаційні співвідношення у хворих із ішемічним інсультом, який розвинувся вперше

О.В. Ткаченко, І.О. Цьоха, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Результаты наблюдения за пациентами в острейший и острый периоды ишемического инсульта, а также за больными с хроническим нарушением мозгового кровообращения, получавшими в комплексной терапии препара

И.В. Юров, А.А. Маковецкая, О.Н. Слободчикова, О.В. Касьянова, Е.А. Забудская, В.В. Исаева, Городская больница № 9 Медико-санитарной части Департамента Морского флота, г. Мариуполь

Фітокорекція психоемоційних розладів у хворих у постінсультний період

Н.Л. Боженко, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Корекція порушень коагуляційного гемостазу, зміни функціонального стану міокарда у хворих на гострий інфаркт міокарда з супутньою дисциркуляторною енцефалопатією за допомогою препарату Фленокс™ та впл

В.В. Батушкін, Міська клінічна лікарня № 5, м. Київ