Обкладинка - 1 (76)

Номер журналу: 1 (76) ' 2017

Розділи: Рекомендації | сторінки: 52-65
Препараты, вызывающие или ухудшающие течение сердечной недостаточности
Обзор рекомендаций Американской ассоциации сердца

Н.Т. Ватутин1, 2, Е.В. Скляная1, 2, А.Н. Шевелек1, 2, А.С. Смирнова1, 2, М.А. Эль-Хатиб1, Ю.П. Гриценко1, В.С. Колесников2, А.А. Тараторина2. 1Донецкий национальный медицинский университет им. Максима Горького. 2Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, г. Донецк

Розділи: Зарубіжний досвід | сторінки: 26-30
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и блокаторы рецепторов ангиотензина ІІ: эквивалентная эффективность?
Розділи: Зарубіжний досвід | сторінки: 42-46
Доказанная эффективность пентоксифиллина в лечении пациентов с цереброваскулярной патологией
Розділи: Практикум | сторінки: 15-19
Реканализация глубоких вен нижних конечностей как показатель эффективности лечения острого венозного тромбоза*

М.Р. Кузнецов1, д.мед.н., профессор; С.В. Сапелкин2, д.мед.н., профессор; Б.В. Болдин3, д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой; С.Г. Леонтьев1, к.мед.н.; Л.А. Несходимов3. 1Кафедра факультетской хирургии № 1, урологии, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 2Институт хирургии им. А.В. Вишневского МЗ РФ, 3Кафедра факультетской хирургии № 2, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия

Розділи: Практикум | сторінки: 47-51
Поліморфізм гена АРОЕ у пацієнтів з когнітивними розладами на фоні брадиаритмій

С.М. Стаднік, к.мед.н., начальник відділення реанімації та інтенсивної терапії Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, м. Львів

Розділи: Актуально | сторінки: 38-41
Дослідження ліпідного спектра крові як базова складова первинної і вторинної профілактики цереброваскулярних подій (інсульту та ТІА)
Розділи: Огляд | сторінки: 5-14
Артеріальна ригідність як чинник ризику і лікувальна мішень при артеріальній гіпертензії

І.І. Князькова, професор кафедри клінічної фармакології Харківського національного медичного університету. А.В. Жадан, доцент кафедри кардіології і функціональної діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти. А.О. Несен, д.мед.н., завідувач відділу популяційних досліджень ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України»

Розділи: Огляд | сторінки: 31-37
Эффективность клопидогрела с позиций доказательной медицины
Поділитися з друзями: