Клінічна патологія аорти: вступ до проблеми

klinichnapatologiaaortivstup1.jpg

Еволюція Землі, її екології, всього живого світу змінюється не тільки протягом тисячоліть, а й за значно коротші проміжки часу. Це стосується і захворювань людини. Одні хвороби зникають або трансформуються, інші — з’являються. Світ Людини змінюється у зв’язку з глобальною технізацією і хімізацією. Виникла екологічна патологія, а разом з нею — й екологічні захворювання.
Патологія аорти — наочний приклад появи невідомих ще століття тому захворювань. Це неспецифічний аортоартеріїт, аортит дуги аорти (хвороба Такаясу), медіанекроз аорти — аневризма аорти (синдром Гзеля — Ердгейма). Ряд вроджених вад розвитку аорти був описаний тільки в XX ст.
Понад 50 років тому, точніше в 1960 р., була опублікована невелика книга російською мовою (88 сторінок) М.Е. де Бекея, Д.А. Кулі, Е.С. Кроуфорда, Д.С. Морріса «Хірургія аорти і великих периферичних артерій». Це був досвід 2732 операцій, із них близько 1000 було виконано на аорті. Так почався новий етап в хірургії аорти і лікуванні її клінічної патології.
Протягом трьох десятиліть мої співробітники й учні разом зі мною провели нові дослідження з патології та нозології аорти.
За ці роки провели цикли досліджень і захистили дисертації з клінічної патології аорти: О.М. Гаврилюк (1987, аневризми аорти), В.П. Захарова (1992, дослідження проблем коарктації аорти), Л.Я. Найда (1996, неспецифічний аортоартеріїт), Ю.І. Кузик (2003, розшаровуючі аневризми аорти — синдром Гзеля — Ердгейма), А.Р. Вергун (2005, доказова хірургія аневризм аорти), В.І. Григорійчук (2010, спонтанні розриви аневризм аорти).
На сьогодні активну дослідницьку роботу з патології аорти проводить Р.К. Жураєв (синдром Марфана), О.В. Ольхова (зміни органа зору при синд­ромі Марфана), О.О. Зімба (неспецифічний аортоартеріїт), І.В. Білавка (хвороба двостулкового аортального клапана). У 2004 р. мною була запропонована робоча класифікація основних захворювань аорти, яка була доповнена в 2010 р. Усі наші пошуки і конкретні дослідження мають клініко?­патоморфологічний напрям і будуть продовжені.
У цьому циклі статей «Сучасна патологія та нозологія аорти» ми представляємо тільки окремі результати цих досліджень, які проводилися разом із кардіохірургами Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова, Інституту клінічної патології й кафедр Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Д.Д. Зербіно, академік НАМН України,
член-кореспондент НАМН України,
професор Інституту клінічної патології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Поділитися з друзями: