Розділ: Інсульт

Статті: 1 – 8 з 8
XI Киевский курс по коронарным реваскуляризациям 26-27 апреля 2012 года, г. Киев
Інтенсивна терапія гострого ішемічного інсульту: сучасні рекомендації

О.А. Галушко, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Возможности фармакологической коррекции нейропластических и нейротрофических процессов в восстановительном периоде инсульта

С.Г. Бурчинский, ГУ «Институт геронтологии НАМН Украины», г. Киев

Застосування методики імплантації потокоскеровуючих стентів при ендоваскулярному лікуванні гігантських артеріальних аневризм головного мозку

В.В. Мороз, І.І. Скорохода, О.А. Цімейко, М.В. Глоба, Ю.П. Терницька, Є.І. Голубов, ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова» НАМН України, м. Київ

Как предотвратить развитие инсульта у больного с артериальной гипертензией?

А.В. Бильченко, Харьковская медицинская академия последипломного образования

Роль антигипертензивной терапии в первичной профилактике инсульта

Roberta Ravenni 1, Joe F. Jabre 2, Edoardo Casiglia 3, Alberto Mazza 1

Современные аспекты хирургической профилактики ишемического инсульта

В.А. Черняк, Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев

Сучасні підходи до лікування та профілактики ішемічного інсульту у хворих на цукровий діабет

Н.В. Пашковська, В.М. Пашковський, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці