Розділ: Сучасна патологія і нозологія аорти

Статті: 1 – 10 з 10
Аневризма аорти на рівні синусів Вальсальви у хворих із синдромом Марфана

Р.К. Жураєв, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Клінічна патологія аорти: вступ до проблеми
Комп’ютерна статистична периметрія в діагностиці патології органа зору після оперованої розшаровуючої аневризми висхідної аорти

О.В. Ольхова, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Неспецифічний аортоартеріїт: сучасний стан проблеми

О.О. Зімба, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Розшаровуюча аневризма при медіанекрозі аорти (синдром Гзеля — Ердгейма): відкриття етіології

Д.Д. Зербіно, Ю.І. Кузик, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Синдром Марфана: історичні віхи офтальмологічних критеріїв та диференціальна діагностика схожих синдромів

О.В. Ольхова, Р.К. Жураєв, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Синдром Марфана: клініко-морфологічний аналіз летальних випадків (за даними автопсій)

Д.Д. Зербіно, Р.К. Жураєв, Ю.І. Кузик, В.П. Михальчишин, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Синдром Марфана: гостре розшарування аорти з переходом у хронічну форму

Р.К. Жураєв, О.В. Ольхова, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Н.Б. Томащук, Львівська обласна клінічна лікарня

Хвороба двостулкового аортального клапана: особливості формування та перебігу (огляд літератури і власні дані)

Т.М. Соломенчук, І.В. Білавка, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, І.М. Кравченко, Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України, м. Київ

Хронічна розшаровуюча аневризма аорти як наслідок медіанекрозу

Л.О. Тишко, Ю.І. Кузик, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького