Розділ: Лекція

Статті: 1 – 10 з 42
Гендерные особенности диагностики, течения и лечения ишемической болезни сердца*

В.В. Бугаенко, д.мед.н., ведущий научный сотрудникотдела атеросклероза и хронической ишемической болезни сердца, И.П. Голикова, М.Ю. Шеремет, ГУ «ННЦ „Институт кардиологии имени Н.Д. Стражеско” НАМН Украины», г. Киев

Гігантоклітинний артеріїт: сучасний стан проблеми

Д.Д. Зербіно, професор, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки України, лауреат Державної премії України, директор Інституту клінічної патології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького О.О. Зімба, к.мед.н., асистент кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Клеточные, молекулярные и структурные механизмы ремоделирования левого желудочка при сердечной недостаточности

А.Н. Беловол, академик НАМН Украины, д.мед.н., профессор; И.И. Князькова, д.мед.н., профессор Кафедра клинической фармакологии, Харьковский национальный медицинский университет

Коарктація аорти - 50 років спостереження і лікування

С.О. Дикуха, д.мед.н., головний науковий співробітник Національного інституту серцево-судинної хірургії НАМН України

Позиции перинатального консилиума в ведении беременности и родов при сахарном диабете
Метаболічні ефекти бета-блокаторів *

О.М. Радченко, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Гіпертонічна хвороба і вагітність: основні клінічні питання

І.М. Мелліна, д.мед.н., керівник наукової групи з питань гіпертонічної хвороби у вагітних відділення акушерської ендокринології і патології плода ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Інсулінорезистентність як ключовий патофізіологічний механізм розвитку метаболічного синдрому

В.І. Паньків, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ

Роль С-реактивного білка в розвитку хронічної запальної реакції, атеросклерозу, інсулінорезистентності у хворих із поєднанням атеросклерозу та хронічного панкреатиту

Д.О. Гонцарюк, Т.М. Христич, О.І. Федів, Я.М. Телекі, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Клиническое значение идиопатического кальциноза кольца митрального клапана

Н.С. Чипигина, Г.М. Урвачева, Н.А. Шостак, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова