Про журнал

Журнал Практична ангіологія:

Видання для практикуючих лікарів: кардіологів, неврологів, ендокринологів, судинних хірургів і активних лікарів загальної практики – акцентує увагу на міждисциплінарних питаннях

Мета нашого видання:

Інформування лікарів про сучасний стан проблем, в основі яких лежить ураження судин. На сторінках нашого журналу обговорюються питання лікування та профілактики таких поширених патологічних станів, як атеросклероз, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, інфаркт, інсульт, ураження периферичних артерій, тромбоемболічні ускладнення та ін.

Журнал заснований
у серпні 2005 р.
Періодичність
4 рази на рік
Загальний наклад
10 000
Мови видання
українська, російська
ISSN (print)
ISSN (online)
Передплатний індекс за каталогом «Укрпошти»
94976
Засновник
Ігор Іванченко
Видавець
ТОВ «Медичні аспекти здоров'я людини»
Генеральний директор
Анастасія Чаплиженко
Свідоцтво про державну реєстрацію
№ 15892-436 ПР від 16.10.2009 р.

Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи поглядів автора. За достовірність фактів, цитат, імен та інших відомостей відповідають автори. Редакція залишає за собою право редагувати та скорочувати надані матеріали.

Матеріали з позначкою «Р» публікуються на правах реклами. Позначка «Р» використовується для публікацій рекламного характеру, які містять інформацію про медичні лабораторії, послуги медичних клінік, медичну апаратуру тощо, а також про лікарські засоби, які не внесені до переліку заборонених для рекламування.
Публікації з позначкою «I» містять інформацію про лікарські засоби і призначені для медичних і фармацевтичних працівників.

Правовий режим інформації, викладеної в цьому виданні або наданої для розповсюдження на спеціалізованих заходах з медичної тематики, в першу чергу визначається Законом України від 04.04.1996 № 123/96-ВР «Про лікарські засоби». Відповідальність за зміст рекламних та інформаційних матеріалів несуть особи, які подали зазначені матеріали для їх розміщення у виданні.

Повне або часткове відтворення та роз­множення в будь-який спосіб матеріалів, опублікованих у цьому виданні, допускається тільки з письмового дозволу редакції та з посиланням на джерело.

Рукописи не повертаються і не рецензуються.

Беловол Александр Николаевич
Член-корреспондент НАМН Украины, д.мед.н., профессор, кафедра внутренней медицины № 1 и клинической фармакологии Харьковского национального медицинского Университета (г. Харьков)
Денисюк Виталий Иванович
Д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой внутренней медицины № 3 Винницкого национального медицинского университета имени Н.И. Пирогова
Дзяк Георгий Викторович
Академик АМН Украины, д.мед.н., профессор, ректор Днепропетровской государственной медицинской академии (г. Днепропетровск)
Долженко Марина Николаевна
Д.мед.н., профессор кафедры кардиологии и функциональной диагностики Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика (г. Киев)
Зербино Дмитрий Деонисович
Д.мед.н., академик НАМН Украины и Украинской экологической академии наук, директор института клинической патологии Львовского национального медицинского университета имени Данила Галицкого (г. Львов)
Кобалава Жанна Давидовна
Д.мед.н., профессор кафедры внутренних болезней и клинической фармакологии Российского университета дружбы народов (г. Москва)
Кулик Любомир Владимирович
К.мед.н., руководитель Львовского центра сердечной хирургии (г. Львов)
Маньковский Борис Никитович
Д.мед.н., профессор, руководитель отдела профилактики и лечения сахарного диабета Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии и трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины (г. Киев)
Митченко Елена Ивановна
Д.мед.н., профессор, руководитель отдела дислипидемий Национального научного центра «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» (г. Киев)
Мищенко Тамара Сергеевна
Д.мед.н., профессор, руководитель отдела сосудистой патологии головного мозга Института неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины, главный невролог МЗ Украины (г. Харьков)
Московко Сергей Петрович
Д.мед.н., заведующий кафедрой нервных болезней Винницкого национального медицинского университета имени Н.И. Пирогова (г. Винница)
Никульников Павел Иванович
Д.мед.н., заведующий отделом хирургии сосудов Института хирургии и трансплантологии АМН Украины (г. Киев)
Панькив Владимир Иванович
Д.мед.н., профессор, заведующий отделом профилактики эндокринных заболеваний Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии и трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины (г. Киев)
Пархоменко Александр Николаевич
Д.мед.н., профессор, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Национального научного центра «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» (г. Киев)
Сиренко Юрий Николаевич
Д.мед.н., профессор, руководитель отдела артериальной гипертензии Национального научного центра «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» (г. Киев)
Тронько Николай Дмитриевич
Член-корреспондент НАН и АМН Украины, д.мед.н., профессор, директор Института эндокринологии и обмена веществ имени В.П. Комиссаренко (г. Киев)
Фонякин Андрей Викторович
Д.мед.н., руководитель лаборатории кардионеврологии Научно-исследовательского института неврологии РАМН (г. Москва)
Яворская Валентина Алексеевна
Д.мед.н., профессор кафедры невропатологии и нейрохирургии Харьковской медицинской академии последипломного образования (г. Харьков)
Шеф-редактор
Марія Ареф'єва
Медичний редактор
Вікторія Лисиця, Марина Малєй
Літературний редактор / коректор
Алла Яворська
Дизайн / верстка
Олег Чернявський
Алла Калугіна
вул. Світлицького, 35, м. Київ, 04123
Тел./факс: (044) 364-40-29
e-mail:

ТОВ «Медичні аспекти здоров’я людини»
вул. Механізаторів, 2, м. Київ, 03035

код за ЄДРПОУ
38391849
р/р
26006636475400 в ПАТ «УкрСиббанк», м. Київ
МФО
351005