Клінічна патологія аорти: вступ до проблеми

klinichnapatologiaaortivstup1.jpg

Еволюція Землі, її екології, всього живого світу змінюється не тільки протягом тисячоліть, а й за значно коротші проміжки часу. Це стосується і захворювань людини. Одні хвороби зникають або трансформуються, інші — з’являються. Світ Людини змінюється у зв’язку з глобальною технізацією і хімізацією. Виникла екологічна патологія, а разом з нею — й екологічні захворювання.
Патологія аорти — наочний приклад появи невідомих ще століття тому захворювань. Це неспецифічний аортоартеріїт, аортит дуги аорти (хвороба Такаясу), медіанекроз аорти — аневризма аорти (синдром Гзеля — Ердгейма). Ряд вроджених вад розвитку аорти був описаний тільки в XX ст.
Понад 50 років тому, точніше в 1960 р., була опублікована невелика книга російською мовою (88 сторінок) М.Е. де Бекея, Д.А. Кулі, Е.С. Кроуфорда, Д.С. Морріса «Хірургія аорти і великих периферичних артерій». Це був досвід 2732 операцій, із них близько 1000 було виконано на аорті. Так почався новий етап в хірургії аорти і лікуванні її клінічної патології.
Протягом трьох десятиліть мої співробітники й учні разом зі мною провели нові дослідження з патології та нозології аорти.
За ці роки провели цикли досліджень і захистили дисертації з клінічної патології аорти: О.М. Гаврилюк (1987, аневризми аорти), В.П. Захарова (1992, дослідження проблем коарктації аорти), Л.Я. Найда (1996, неспецифічний аортоартеріїт), Ю.І. Кузик (2003, розшаровуючі аневризми аорти — синдром Гзеля — Ердгейма), А.Р. Вергун (2005, доказова хірургія аневризм аорти), В.І. Григорійчук (2010, спонтанні розриви аневризм аорти).
На сьогодні активну дослідницьку роботу з патології аорти проводить Р.К. Жураєв (синдром Марфана), О.В. Ольхова (зміни органа зору при синд­ромі Марфана), О.О. Зімба (неспецифічний аортоартеріїт), І.В. Білавка (хвороба двостулкового аортального клапана). У 2004 р. мною була запропонована робоча класифікація основних захворювань аорти, яка була доповнена в 2010 р. Усі наші пошуки і конкретні дослідження мають клініко?­патоморфологічний напрям і будуть продовжені.
У цьому циклі статей «Сучасна патологія та нозологія аорти» ми представляємо тільки окремі результати цих досліджень, які проводилися разом із кардіохірургами Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова, Інституту клінічної патології й кафедр Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Д.Д. Зербіно, академік НАМН України,
член-кореспондент НАМН України,
професор Інституту клінічної патології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Our journal in
social networks:

Issues Of 2012 Year

Contents Of Issue 7-8 (56-57), 2012

 1. Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, Е.В. Ещенко

 2. В.И. Маколкин

 3. І.М. Мелліна

 4. Т.В. Мироненко, О.А. Витаева, Н.В. Витаева

Contents Of Issue 3-4 (52-53), 2012

 1. А.Н. Беловол, И.И. Князькова

 2. А.Н. Беловол, И.И. Князькова

 3. Д.О. Гонцарюк, Т.М. Христич, О.І. Федів та ін.

 4. Д.Д. Зербіно, Ю.І. Кузик

 5. Д.Д. Зербіно, Р.К. Жураєв, Ю.І. Кузик та ін.

 6. Р.К. Жураєв, О.В. Ольхова, Н.Б. Томащук

 7. Р.К. Жураєв

 8. О.В. Ольхова, Р.К. Жураєв

 9. Л.О. Тишко, Ю.І. Кузик

 10. О.В. Ольхова

 11. О.О. Зімба

 12. Т.М. Соломенчук, І.В. Білавка, І.М. Кравченко та ін.

Contents Of Issue 2-1, 2012

 1. В.А. Черняк, А.А. Богомольца

 2. О.А. Галушко, П.Л. Шупика

 3. В.В. Мороз, І.І. Скорохода, О.А. Цімейко та ін.

 4. Н.В. Пашковська, В.М. Пашковський

 5. С.Г. Бурчинский

 6. А.В. Бильченко

Contents Of Issue 1-2 (50-51), 2012

 1. Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, И.А. Перуева и др.

 2. А.Н. Беловол, И.И. Князькова

 3. В.Ю. Лишневская

 4. А.Н. Беловол, И.И. Князькова, Л.В. Шаповалова

 5. Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, Ю.П. Гриценко и др.

 6. Т.В. Мироненко, А.М. Лошак, Л.В. Диденко

 7. Л.А. Шевченко