Article types: Looking at the problem

Гострі судинні катастрофи. Проблеми інсульту, інфаркту (Науково-практична конференція, Чернівці, квітень 2008 року)

В.К. Тащук, д.м.н., професор Буковинського державного медичного університету

Проблема профілактики та лікування гострих судинних катастроф є актуальною на сьогодні. В усьому світі постійно ведуться дискусії, опрацьовуються нові алгоритми терапії і попередження інсульту та інфаркту. Це також стосується і України, де проводиться великий обсяг роботи під супроводом ведучих спеціалістів з міжнародною співпрацею. 

Науково-практична конференція «Гострі судинні катастрофи. Проблеми інсульту, інфаркту» відбулася 
3-4 квітня 2008 року у м. Чернівці на базі Буковинського державного медичного університету під головуванням ректора університету, професора, члена-кореспондента АПНУ В.П. Пішака. Слід зазначити, що була виконана велика організаційна робота з підготовки до конференції, що включало в себе її проведення у великій залі із застосуванням сучасних мультимедійних систем, що в свою чергу давало змогу доповідачам широко та повним обсягом висвітлювати свої матеріали. На конференції була присутня велика кількість лікарів-кардіологів та неврологів з усієї Буковини і суміжних областей. Необхідно відзначити велику активність аудиторії, яка завзято реагувала на доповіді, велась дискусія, обговорювались проблемні питання. 
Відкрив конференцію перший проректор університету професор М.Ю. Коломоєць. Конференції передував підготовчий етап спільної роботи вчених Буковини та спеціалістів практичної охорони здоров'я на чолі з начальником Головного управління Чернівецької ОДА, доцентом І.Д. Шкробанцем. В її роботі взяли участь 570 осіб: фахівці закладів охорони здоров'я західного регіону України, провідні співробітники Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН України, Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Буковинського державного медичного університету, Івано-Франківського державного медичного університету, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, в тому числі професори Л.В. Андріюк, І.П. Вакалюк, О.Г. Несукай, В.М. Пашковський, Я.М. Підгірний, О.С. Полянська, В.К. Тащук, В.М. Шевага, В.О. Шумаков, А.В. Ягенський та інші.
На пленарних та секційних засіданнях заслухано 36 доповідей, які були присвячені актуальним питанням сучасної кардіології та неврології загалом та гострим судинним катастрофам зокрема. 
Проведені секційні засідання на чолі з професором І.І. Заморським, де були представлені роботи аспірантів, магістрантів, клінічних ординаторів, присвячені питанням патофізіології, діагностики, лікування та профілактики гострих судинних катастроф. Премією журналу «Практична ангіологія» були нагороджені молоді вчені магістранти Буковинського державного медичного університету за роботи, у яких запропоновано нові напрямки діагностики та фармакотерапії серцево-
судинних захворювань: О.І. Полянська – за роботу, що містить новий фармакотерапевтичний напрямок, К.А. Галушко – за оригінальний діагностичний підхід, В.П. Присяжнюк – за розробку нових діагностичних критеріїв оцінки перебігу серцево-судинних захворювань.
У виступах провідних фахівців було підкреслено, що впродовж останніх років чільне місце в структурі смертності населення займають гострі судинні катастрофи. В Україні відзначається зростання захворюваності та поширеності найбільш соціально-значущих хвороб системи кровообігу: атеросклерозу, артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, мозкового інсульту, високий рівень первинної інвалідизації внаслідок перенесення цих захворювань та висока смертність серед хворих працездатного віку і, як наслідок, зменшення тривалості життя. Тому значної актуальності сьогодні набуває своєчасна діагностика та адекватне ефективне лікування хворих з гострими судинними катастрофами, особливо на догоспітальному етапі та у перші години розвитку захворювання. 
У ході конференції особливої уваги було надано питанням діагностики та лікування гострого коронарного синдрому, інфаркту міокарда та мозкового інсульту. В ракурсі диференційної діагностики розглядалися міокардити та кардіоміопатії. Були висвітлені також питання реабілітації та вторинної профілактики хворих після перенесених мозкових інсультів та інфаркту міокарда.
Таким чином, підводячи підсумки, можна відзначити, що західні регіони України мають великий науковий потенціал і що саме такі заходи дають змогу наблизити впровадження новітніх наукових розробок у практичну медицину, а лікарі-практики мають змогу безпосередньо взяти участь у дискусії навколо проблемних питань. 

Д.м.н., професор Буковинського державного медичного університету В.К. Тащук

Our journal in
social networks:

Issues Of 2008 Year

Contents Of Issue 7-8 (18-19), 2008

 1. Т.М. Бенца, Е.А. Фогель, П.Л. Шупика

 2. Т.В. Мироненко, С.Г. Перетятько

 3. Л.Б. Новикова, Г.Г. Валитова

 4. Н.Н. Каладзе, Л.А. Семеренко, С.И. Георгиевского

 5. В.И. Черний, А.Н. Колесников, Г.А. Городник и др.

Contents Of Issue 6 (17), 2008

 1. М.Н. Долженко, П.Л. Шупика

 2. В.І. Денисюк, О.В. Ковальчук, О.В. Денисюк та ін.

 3. Н.Д. Чеботарев

 4. Л.М. Ена, В.О. Артеменко

 5. Н.К. Мурашко, П.Л. Шупика

 6. Т.В. Мироненко

Contents Of Issue 5 (16), 2008

 1. А.В. Фонякин, Е.В. Самохвалова, Л.А. Гераскина

 2. И.М. Меллина, Л.Б. Гутман, А.А. Гудыменко

 3. І.П. Катеренчук

 4. В.И. Волков, С.А. Серик, Л.Т. Малой

 5. И.З. Самосюк, Н.И. Самосюк, П.Л. Шупика

 6. В.А. Левченко

Contents Of Issue 4 (15), 2008

 1. С.М. Кузнєцова

 2. А.П. Волосовец, С.П. Кривопустов, Т.С. Мороз и др.

 3. В.К. Тащук, Т.О. Ілащук

 4. В.С. Ткачишин, О.О. Богомольця

 5. В.К. Гаврисюк, Ф.Г. Яновского

 6. А.И. Фролов, Н.В. Пелех, Н.Д. Стражеско и др.

Contents Of Issue 3 (14), 2008

 1. В.К. Тащук

 2. Б.И. Голобородько

 3. В.І. Смоланка

 4. О.Н. Ковалева, Т.Н. Амбросова

 5. В.О. Шумаков, М.Д. Стражеска

 6. А.И. Фролов, Н.В. Пелех, Н.Д. Стражеско и др.

Contents Of Issue 2 (13), 2008

 1. В.І. Паньків

 2. Ю.С. Рудык, Л.Т. Малой, Н.А. Кравченко и др.

 3. В.О. Шумаков, М.Д. Стражеска

 4. В.И. Черний, Т.В. Островая, И.А. Андронова и др.

 5. П.И. Никульников, А.О. Данилец, А.А. Шалимова

Contents Of Issue 1 (12), 2008

 1. В.А. Шульман

 2. Н.К. Рунихина, Б.Я. Барт, О.Н. Ткачева

 3. В.И. Савченко

 4. П.И. Никульников, Г.Г. Влайков, А.А. Гуч и др.

 5. В.О. Шумаков, М.Д. Стражеска

 6. В.К. Гринь, О.И. Столика, В.Б. Костогрыз и др.