Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги «Ішемічний інсульт (екстрена, первинна, вторинна [спеціалізована] медична допомога, медична реабілітація)»

Наказ МОЗ України від 03.08.2012 р. № 602 (додатки)

Untitled
Закінчення. Початок читати тут, тут, тут, тут, тут і тут

 

Додаток № 1

ОЦІНКА СТАНУ ПАЦІЄНТА ЗА АЛГОРИТМОМ АВСDE

1. А – прохідність дихальних шляхів (Airway).
1.1. Визначте симптоми непрохідності дихальних шляхів: виникнення парадоксального дихання та участь у диханні додаткових дихальних м’язів; центральний ціаноз є пізнім симптомом непрохідності дихальних шляхів; у пацієнтів, які перебувають у критичному стані, порушення свідомості часто спричиняє порушення прохідності дихальних шляхів (западання язика, м’якого піднебіння).
1.2. Кисень у високій концентрації: за допомогою маски з резервуаром; переконайтесь, що подача кисню достатня (> 10 л/хв).
2. В – дихання (Breathing).
Під час оцінки дихання важливо визначити та лікувати стани, які є безпосередньою загрозою для життя, – тяжкий напад астми, набряк легень, напружений пневмоторакс, гемоторакс.
2.1. Визначте симптоми, які можуть свідчити про порушення дихання: надмірна пітливість, центральний ціаноз, робота додаткових м’язів або черевний тип дихання.
2.2. Визначте ЧД, в нормі – це 12-20 вдих/хв.
2.3. Оцініть спосіб дихання, глибину вдихів та перевірте, чи рухи грудної клітки симетричні.
2.4. Зверніть увагу на надмірне наповнення шийних вен (наприклад при тяжкій астмі або напруженому пневмотораксі), наявність та прохідність плеврального дренажу та ін.
2.5. Проведіть аускультацію та перкусію легень.
2.6. Визначте положення трахеї – її зміщення може свідчити про напружений пневмоторакс, фіброз легень або рідину у плевральній порожнині.
3. С – кровообіг (Circulation).
3.1. Оцініть колір шкіри на відкритих частинах (кисті): синя, рожева, бліда або мармурова.
3.2. Оцініть температуру кінцівок: холодні чи теплі.
3.3. Оцініть капілярне наповнення (в нормі до 2 с). Збільшене капілярне наповнення може вказувати на знижену периферійну перфузію.
3.4. Оцініть наповнення вен – можуть бути помірно наповнені або запалі при гіповолемії.
3.5. Визначте ЧСС. Знайдіть периферійний пульс та пульс на великій артерії, оцініть його наявність, частоту, якість, регулярність та симетричність.
3.6. Поміряйте АТ.
3.7. Вислухайте тони серця.
3.8. Зверніть увагу на інші симптоми, які свідчили б про зниження викиду серця, такі як порушення свідомості, олігоурія (об’єм сечі < 0,5 мл/кг/год).
4. D – порушення стану свідомості (Disability).
До частих причин порушень стану свідомості належать тяжка гіпоксія, гіперкапнія, ішемія мозку або застосування заспокійливих ліків чи анальгетиків.
4.1. Оцініть зіниці (діаметр, симетричність та реакцію на світло).
4.2. Швидко оцініть стан свідомості пацієнта за шкалою AVPU: аlert (орієнтується), vocal (реагує на голос), pain (реагує на біль), unresponsive (не реагує на жодні подразники).
Можна застосувати також шкалу Глазго (Glasgow Coma Scale).
4.3. Визначте рівень глюкози, щоб виключити гіпоглікемію. Якщо рівень глюкози < 3 ммоль/л, забезпечте внутрішньовенне введення 50 мл 20% розчину глюкози.
5. Е – додаткова інформація (Exposure).
5.1. Зберіть детальний анамнез у пацієнта, його рідних, друзів.
5.2. Ознайомтесь з документацією пацієнта: перевірте показники життєвих параметрів та їх зміни у динаміці; перевірте, які ліки пацієнтові призначені та які він приймає.

 

Додаток № 2

АЛГОРИТМ ПРИЙОМУ ВИКЛИКУ ДИСПЕТЧЕРОМ ШМД ПРИ ПІДОЗРІ НА ГПМК

Питання, які повинен поставити диспетчер особі, яка телефонує
1. Вік хворого.
2. Чи може пацієнт підняти одночасно обидві руки: ___ так  ___ ні 
3. Чи є в нього порушення мовлення: ___ так  ___ ні 
4. Час виникнення перерахованих вище симптомів: ___  
Поради диспетчера абоненту
1. Створіть хворому спокійну обстановку.
2. Не давайте йому їсти та пити.
3. Знайдіть лікарські засоби, які він приймає та приготуйте їх до прибуття ШМД.
4. Не залишайте пацієнта без нагляду.

 

Додаток № 3

 

 

Додаток № 4

 

 

Додаток № 5

 

 

Додаток № 6

 

 

Оральна моторика, дихання та фонація
Губи
У межах норми, легке, помірне, виражене порушення функції
Спостереження у спокої (в межах норми, набряк, почервоніння, пошкодження): ________________________
___________________________________________________________________________________________________
Симетричність, діапазон рухів, швидкість, сила, тонус:
Скласти губи дудочкою (як для поцілунку)___________________________________________________________
Розтягування_______________________________________________________________________________________
Чергування: губи дудочкою/розтягування ____________________________________________________________
Насильницькі рухи, наприклад хорея, дистонія, фасцикуляції, міоклонії, спазм, тремор ______________
___________________________________________________________________________________________________
Язик
У межах норми, легке, помірне, виражене порушення функції
Спостереження у спокої (в межах норми, набряк, почервоніння, пошкодження):_________________________
Симетричність, діапазон рухів, швидкість, сила, тонус______________________________________________
Висовування________________________________________________________________________________________
Втягування_________________________________________________________________________________________
Бокові рухи________________________________________________________________________________________
Насильницькі рухи: ________________________________________________________________________________
Щелепа
У межах норми, легке, помірне, виражене порушення функції
Спостереження в спокої: ___________________________________________________________________________
Симетричність, діапазон рухів, сила, тонус_________________________________________________________
Відкривання _______________________________________________________________________________________
Закривання ________________________________________________________________________________________
Бокові рухи________________________________________________________________________________________
Висовування вперед_________________________________________________________________________________
Втягування ________________________________________________________________________________________
Насильницькі рухи: ________________________________________________________________________________
М’яке піднебіння
У межах норми, легке, помірне, виражене порушення функції
Спостереження в спокої (в межах норми, набряк, почервоніння, пошкодження): ________________________
___________________________________________________________________________________________________
Симетричність, діапазон рухів, сила, тонус:________________________________________________________
Підйом ____________________________________________________________________________________________
Стійкий підйом_____________________________________________________________________________________
Чергування підйому/розслаблення ___________________________________________________________________
Мимовільні рухи:___________________________________________________________________________________
Коментарі:_________________________________________________________________________________________

 

 

Адекватність та скоординованість дихання:
__У межах норми
__Легке порушення
__Помірне порушення
__Виражене порушення
Коментарі: ________________________________________________________________________________________
Спроба ковтання їжі та рідини:
Положення під час оцінювання (відмітити всі відповідні варіанти):
__Сидячи вертикально
__Напівсидячи
__Лежачи
Коментарі: ________________________________________________________________________________________
Фактори, що впливають на результати:
__Під час проведення оцінювання труднощів не було
__Порушення психічного стану
__Порушення у виконанні вказівок
__Недостатня витривалість
__Інше: ___________________________________________________________________________________________
Ковтання слини:
__У межах норми
__Порушене
__Ксеростомія (сухість у роті)
Спостереження: ____________________________________________________________________________________

 

 

Описати симптоми __________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Інші рекомендовані напрямки:
__Дієтологія/дієтетика
__Гастроентерологія
__Неврологія
__Отоларингологія
__Пульмонологія
__Інше ________________________________________________________________________________________
Інформування пацієнта/особи, яка доглядає пацієнта
__Описання результатів оцінки функції ковтання
__Пацієнт висловив розуміння результатів оцінки ковтання та погодився з цілями та планом лікування
__Родич/особа, яка доглядає, висловила розуміння оцінки ковтання та погодилась з метою і планом лікування
__ Пацієнт висловив розуміння заходів безпеки/рекомендацій годування
__ Родич/особа, яка доглядає, висловила розуміння заходів безпеки/рекомендацій годування
__ Пацієнт висловив розуміння оцінки ковтання, проте відмовляється від лікування
__ Пацієнт потребує подальших пояснень
__ Родич/особа, яка доглядає, потребує подальших пояснень
План лікування
Довгострокові цілі
Короткочасні цілі

 

Додаток № 7

 

 

Додаток № 8

Положення тіла пацієнта для уникнення пролежнів

1. Зміна положення тіла проводиться задля зменшення тривалості та рівня тиску на найбільш вразливі ділянки тіла.
2. Сильний тиск на кісткові виступи протягом короткого часу та несильний тиск впродовж тривалого часу є однаково шкідливими, тому слід приділяти увагу як силі, так і тривалості тиску.

 

 

 

 


1 Із повною версією наказу можна ознайомитися на сайті: www.moz.gov.ua

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2013 Рік

Зміст випуску 3 (62), 2013

 1. О.А. Глиняна

 2. Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, Е.В. Кетинг и др.

 3. С.М. Стаднік

 4. Е.А. Широков

 5. В.Н. Минеев, В.И. Трофимов, Е.А. Бручкус и др.

Зміст випуску 2 (61), 2013

 1. В.В. Косарев, С.А. Бабанов

 2. Н.А. Кравчун

 3. Т.В. Мироненко, О.Ю. Рыбалка, Е.Г. Леонова

 4. Д.Д. Иванов

 5. С.М. Стаднік

 6. Л.Б. Лазебник, О.М. Михеева, И.А. Комиссаренко

 7. Н.В. Стуров

 8. С.О. Дикуха

Зміст випуску 1 (60), 2013

 1. И.И. Князькова, А.Н. Беловол, А.И. Цыганков

 2. И.И. Князькова

 3. М.Р. Кузнецов, С.В. Родионов, А.О. Вирганский и др.

 4. Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, Е.В. Ещенко