Розділи: Особистості

ПАМ’ЯТІ ВЧИТЕЛЯ

pam1.png
13 січня є знаковим днем не лише для Харківського національного медичного університету, а й для всесвітньої наукової громадськості. Це — день, який подарував медичній науці Лікаря з ­великої літери, видатного вченого, хорошого організатора, основоположника терапевтичної і кардіологічної школи, відомої не лише в Україні, а й далеко за її межами, просто чуйну та щиру людину — Любов Трохимівну Малу.
Любов Трохимівна була ще й Вчителем від Бога — підтвердженням цього є 36 докторів і 188 кандидатів наук, підготовлених за її безпосередньою участю. Її учні працюють у багатьох країнах світу, посідають високі посади і впроваджують у клінічну практику ті традиції та новації, які було започатковано академіком Л.Т. Малою. Більшість з учнів та послідовників відо­мого науковця щорічно традиційно збираються на науковому форумі, який проходить в Інституті терапії, що носить її ім’я, та звітують про новітні наукові досягнення сучасної терапевтичної науки.
Завдяки вченим такого рівня, як академік Любов Трохимівна Мала, перед сучасною медичною наукою відкрито широкі перспективи розвитку, бо саме такі науковці були і залишаються взірцем щоденної наполегливої праці, самовідданого служіння людям та надзвичайної духовної сили.

Колектив Харківського національного медичного університету,
Колектив ДУ «Інститут терапії імені Л.Т. Малої АМН України»
Любов Трохимівна Мала Академік РАМН, НАН та АМН України, Герой Соціалістичної праці, Герой України, професор, доктор медичних наук, організатор та перший директор НДІ терапії АМН України (1981–2003 рр.), завідувач кафедрою госпітальної терапії Харківського національного медичного університету (1955–2003 рр.)
pam2.png
У роки Великої
Вітчизняної війни
pam3.png
У робочому кабінеті
pam4.png
З ветеранами Великої 
Вітчизняної війни на 
Червоній площі у Москві
pam5.png
На обході у відділенні
реанімації та інтенсивної терапії

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2011 Рік

Зміст випуску 8-1, 2011

 1. Е.Г. Купчинская, Н.Д. Стражеско

 2. Т.Е. Морозова, О.А. Вартанова, И.М. Сеченова

 3. В.П. Комиссаренко

 4. В.Ю. Калашников, И.З. Бондаренко, А.Б. Кузнецов и др.

 5. П.И. Никульников, А.Н. Быцай, А.А. Шалимова

 6. О.М. Петруня

 7. И.И. Дедов

Зміст випуску 7-8 (46-47), 2011

 1. Т.С. Мищенко

 2. А.В. Фонякин, Л.А. Гераскина, В.А. Шандалин

 3. В.А. Визир, А.Е. Березин

 4. І.М. Горбась, М.Д. Стражеска

 5. Т.В. Мироненко, М.Г. Шамрай

Зміст випуску 5-6 (44-45), 2011

 1. Н.В. Пашковська, В.М. Пашковський

 2. В.В. Захаров, И.М. Сеченова

 3. Е.А. Коваль

 4. В.В. Косарев, С.А. Бабанов

 5. Т.А. Сікорська, О.О. Богомольця

 6. В.И. Подзолков, А.И. Тарзиманова, И.М. Сеченова

Зміст випуску 4 (43), 2011

 1. В.А. Визир, А.Е. Березин

 2. А.Л. Аляви, М.Л. Кенжаев, С.Ш. Хаитов и др.

 3. Е.В. Филиппов, С.С. Якушин, И.П. Павлова

 4. В.І. Денисюк, С.В. Валуєва, А.І. Кланца та ін.

 5. Н.А. Шостак, А.А. Клименко, Н.А. Демидова и др.

 6. Т.Т. Киспаева, Н.И. Пирогова

Зміст випуску 3 (42), 2011

 1. С.В. Моисеев, И.М. Сеченова

 2. В.А. Визир, А.Е. Березин

 3. В.П. Панченко, Н.Ф. Туник, В.С. Глухов и др.

 4. Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, Т.Д. Бахтеева и др.

 5. Г.А. Игнатенко, И.В. Мухин, Г.С. Такташов и др.

 6. А.С. Свінціцький, О.О. Богомольця

 7. А.С. Свінціцький, О.О. Богомольця

Зміст випуску 2-1, 2011

 1. В.В. Афанасьев, С.А. Румянцева

 2. О.В. Ткаченко, І.О. Цьоха, П.Л. Шупика

 3. В.М. Пашковський

 4. А.М. Харламова, Е.В. Лазарева, Е.Л. Чепига и др.

 5. М.В. Путилина, Е.Н. Донгак, М.А. Солдатов и др.

 6. С.М. Стаднік

 7. И.В. Юров, А.А. Маковецкая, О.Н. Слободчикова и др.

 8. М.М. Гуйтур, Н.М. Гуйтур, А.А. Макаренкова

 9. Н.Л. Боженко

 10. К.Г. Кремец, А.П. Ромоданова

Зміст випуску 2 (41), 2011

 1. В.В. Батушкін

 2. В.Г. Мишалов, В.А. Черняк, А.А. Богомольца

 3. Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, И.А. Перуева и др.

 4. Ю.А. Іванів, В.П. Євтух

 5. Г.А. Игнатенко, И.В. Мухин, Р.Ш. Житкова и др.

 6. А.В. Стародубова, А.А. Копелев, Н.И. Пирогова

 7. В.В. Фомин, М.М. Северова, В.В. Панасюк и др.

Зміст випуску 1 (40), 2011

 1. А.Н. Беловол, И.И. Князькова

 2. А.Н. Беловол, И.И. Князькова

 3. М.Ю. Гиляров, В.А. Сулимов, И.М. Сеченова

 4. І.М. Горбась, М.Д. Стражеска

 5. С.Н. Терещенко, И.В. Жиров

 6. В.К. Тащук, Т.О. Ілащук

 7. Т.А. Сікорська, О.О. Богомольця

 8. С.В. Борисовская, Н.И. Пирогова